За контакти | За сайта    
 BG | EN 
 
 
 
 
 
 
 

Изба Боровица - Северозападна България


   Сгушена сред белоградчишките скали и намираща се в близост до едноименното село, „Винарска изба Боровица” е ориентирана предимно към създаването на сравнително ограничени партиди вина  с изявен характер и носещи спецификата на тероара, а Северозападна България е регион, който предлага добри възможности за получаване на грозде и вино с отличителни характеристики.

   Поради изключително ограничените количества на преработваното грозде, произвежданите в изба "Боровица"  вина са в минимални количества, но със силно изявен характер, отразяващ спецификата на съответния тероар. Една част от лозята са разположени под известните белоградчишки скали върху червена песъкливо-камениста почва.

   Чрез проекта „WIN Wines” се предлагат две селектирани и ограничени колекции от вината на избата, колекция Боровица, колекция "Great terroirs" и колекция "Les Amis".

Изба Боровица е член на Българската Асоциация на Независимите Лозаро-Винари.


 
 
© 2010-2019 WinWines. All Rights Reserved.
Изба Боровица - Северозападна България - WinWines Изба Боровица - Северозападна България,WinWines,wine,win,open,bottle,mlm,terroir,club WinWines - terroir club