Conditions

/
Conditions

Conditions

Общи условия за покупко-продажби през www.winwines.net – онлайн магазин, собственост на „УИН ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.winwines.net – онлайн магазин, собственост на „УИН ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „УИН ЕООД и Клиента.

УИН ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa вина и други артикули чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. „УИН ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си <http:// www.winwines.net >, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати съобщение за отхвърлянето на промените на имейл адрес [email protected] . С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „УИН ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

 1. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия имат следното значение:

 • УИН ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 201252472, ИН по ЗДДС: 201252472, със седалище и адрес на управление: град София ул. Купените7 ет.1, ап. 5, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина http://www.winwines.net .
 • http://www.winwines.nete уебсайт(портал) за онлайн покупко-продажба на вино и други артикули.
 • С използването на www.winwines.net Вие декларирате, че сте над 18 годишна възраст.
 • Под стоки/артикули , предоставяни чрез www.winwines.net се разбира:  вино по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, както и аксесоари, книги и опаковки.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. „УИН“ ЕООД не носи вина в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за стоката/ите е невярна или неточна.

 • Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е направило поръчка във www.winwines.net и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

II.Поръчки/заявки за покупка

За извършването на валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.winwines.net артикули, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма), като преди приключването на последната стъпка от процеса за поръчка, заяви съгласието си с настоящите Общи условия.

Регистрация – Клиентът предоставя на www.winwines.net следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица – име, фамилия, телефон, е-mail адрес; адрес за доставка; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, лице за контак. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни.

Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето “ Съгласен съм с условията за ползване на сайта “ и натискане на виртуалния бутон „Поръчка“, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.winwines.net, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1.1. Поръчка с регистрация

При положение, че Клиентът е направил своя избор и попълнил формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през http://www.winwines.net стоки, въвежда валидни потребителско име и парола на определените места на http://www.winwines.net, натиска виртуалния бутон „Вход“.

1.2. Поръчка без регистрация (като гост)

2.Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон „Купи“ срещу съответна стока);

3.Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;

4.Клиентът избира начина на плащане;

5.Повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи“ ;

6.Заявката за покупка на стока през www.winwines.net се счита за извършена след натискане на бутона „Поръчка“.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за winwines.net не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от www.winwines.net чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на www.winwines.net, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в рамките на 1 (един) до 3 (три) работни дни.

При поръчка на стойност над 110.00 лв., доставката е безплатна, за поръчки под 110 лв. се прилага фиксирана цена за доставка от 8,00 лв.

При поръчки извън България, условия и цени за доставка предварително се уточняват на [email protected].

winwines.net не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, www.winwines.net в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка в работни дни, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. www.winwines.net ( „УИН“ ЕООД ) ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

При изчерпване на вина от дадена реколта – се доставят вина от следваща.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето пълнолетно лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. Стоката (вино) може да бъде предадена само и единствено на пълнолетно лице, което се установява в момента на доставката. При установяване на непълнолетно лице получател на пратката, то тя се връща обратно, а разходите по доставката са за сметка на клиента.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „УИН“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

При връщане/рекламация на стока, транспортните разходи са за сметка на клиента.

 1. Цени и методи за плащане

Всички цени на стоки във www.winwines.net онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС.

Методи за плащане

 

 • Когато посетите е-магазина, избирате стоките, които искате да видите в своята кошница.
 • След като стоките вече са избрани, на сайта winwines.net се показват различни методи за разплащане.
 • За да заплатите стоките, избирате метод на плащане от прозореца:

 

 1. 1. Наложен платеж
 • Сумата се заплаща на куриер/служител при доствка на стоката от куриерска фирма или служител на Уин ЕООД.

          1. 2. С карта

 • С дебитна или кредитна карта – плащането се извършва веднага на сайта, като се използват услугите на специализиран доставчик. УИН ЕООД не разполага с и не пази никакви банкови данни.

 

 1. 2. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.winwines.net, като върне стоката в срок от 14 (четеринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.winwines.net и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес [email protected].

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до [email protected] .

winwines.net се задължава да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

winwines.net полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

winwines.net не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на winwines.net. winwines.net не носи отговорност за непредоставяне на достъп до winwines.net, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития и проблеми в глобалната мрежа (интернет).

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2019 г.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.

en_USEnglish