Политика за поверителност

/
Политика за поверителност

Политика за поверителност на фирма „Уин“ ЕООД

Моля, прочетете този документ внимателно,  като настоящата Политика за поверителност има за цел да ви информира за това, как „Уин ЕООД“ третира вашите лични данни като администратор. В случай че не сте съгласни с нашите условия, то тогава няма възможност да използвате услугите, предоставяни на сайта на „Уин ЕООД“.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание. От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които „Уин ЕООД“ прилага и с които може да се запознаете:

Лични данни, които обработваме?

 1. Име (материално отговорното лице):

Име/Фамилия

Дата/месец/година на раждане

 1. Отговорен за стопанската операция:

Име/Фамилия

Дата/месец/година на раждане

 1. Адрес за доставка
 2. Пълни данни за фирмата
 3. Контакти

 

Основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас поръчка, както и нейното документиране съгласно законодателството на РБ.

Вашите данни ще бъдат използвани със следните цели:

 • Получаване на заявените от Вас продукти;
 • При изпълняване на договорни взаимоотношения;
 • При изработване и предоставяне на офертни предложения по електронна поща, телефон или друг директен начин;
 • При изготвяне и изпращане на фактури и приемо-предавателни протоколи по електронна поща, телефон, или друг директен начин;
 • Необходимост от техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • обработка на данните при възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Гарантиране на конфендициалност при обработката и съхранението на Вашите данни:

 • боравенето с лични данни е възможно само от страна на лица, които са упълномощени за това;
 • всеки потребител създава профил и се оторизира в системата с персонално име (e-mail адрес) и парола:

Всеки потребител е добре да спазва следните правила:

 • Да променя паролата си – минимум веднъж месечно;
 • Паролата да се състои както от букви, така и от специални символи;
 • Дължината на паролата да не е по-малка от 6 символа;
 • Да не запазва потребителското си име и парола в браузера;
 • Да се избягва използването на системата от публични безжични мрежи; Да не предоставя потребителския си акаунт на трети лица.
 • Да не документира на хартиен носител потребителското си име и парола

Съгласно българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „Уин ЕООД“:

 1. При непълнота или неточност в данните, които „Уин ЕООД“ обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани.
 2. Да получите достъп до Вашите лични данни, които обработва;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условия за това;
 4. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 5. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 6. Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето.

 

 1. Лицата могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Start typing and press Enter to search

Количка

Нямате артикули в количката.

bg_BGBulgarian